Czy komornik może zająć mieszkanie?

Zwykle dobra osobiste zajmowane są w następującej kolejności: gotówka, zawartość kont bankowych i inne aktywa ruchome, wynagrodzenie za pracę, akcje i jednostki uczestniczenia w funduszu, a dopiero potem ruchomy w tym mieszkania własnościowe, i nieruchomości. Komornik stara się jednak unikać zajęcia miejsca zamieszkania dłużnika (mieszkania własnościowego lub nieruchomości), zdarza się jednak, że jest to konieczne do uregulowania zadłużenia. Każdy majątek zajmowany przez komornika musi być własnością dłużnika. W toku każdej sprawy podejmowana jest również decyzja o wielkości tzw. artykułów pierwszej potrzeby, które nie mogą zostać zajęte przez komornika.