Eksmisja agresywnego męża z mieszkania – postępowanie cywilne.

Na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ściślej na mocy artykułu 11a, osoba dotknięta przemocą domową może złożyć do Sądu Cywilnego wniosek o nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia zajmowanego wspólnie mieszkania jeżeli z powodu jego zachowania wspólne zamieszkiwanie w lokalu jest szczególnie uciążliwe. Do złożenia takiego wniosku uprawniona jest osoba mieszkająca ze sprawcą przemocy. W tym przypadku nie ma znaczenia, do kogo należy lokal, w którym mieszka ofiara i sprawca przemocy.