Eksmisja z lokalu komunalnego.

Gmina może zażądać eksmisji mieszkańca lokalu komunalnego w dwóch przypadkach: musi wygasnąć stosunek najmu (np. kiedy gmina wypowiada umowę najmu osobie, która nie płaci czynszu), gmina musi także wystąpić do sądu w tej sprawie. Takie wypowiedzenie najmu przez gminę może nastąpić, gdy najemca, mimo upomnień pisemnych nadal nie płaci czynszu lub w sposób rażący wykracza poza obowiązujący porządek domowy, a także gdy korzysta z lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Sąd przy wydaniu wyroku eksmisyjnego z lokalu komunalnego może wydać orzeczenie o uprawnieniu eksmitowanego do lokalu socjalnego lub odroczyć termin wykonania eksmisji.