Jak eksmitować lokatora?

Procedurę eksmisyjną przeprowadza się w wypadku, kiedy lokator, po zakończeniu umowy najmu, nie chce dobrowolnie wyprowadzić się z mieszkania. Wszelkie informacje dotyczące praw lokatorów oraz przebieg postępowania eksmisyjnego określa Ustawa o ochronie praw lokatorów z dn. 21 czerwca 2001r. Pozew o eksmisję składa się najczęściej do Sądu Rejonowego. Drogą procesów sądowych ustalana jest wartość przedmiotu sporu. Sposoby ustalania jej wielkości również określa ww. ustawa. Komornik przystępuje do swoich obowiązków dopiero po zakończeniu sprawy sądowej.