Jak eksmitować osobę zameldowaną?

Meldunek, jako czynność administracyjna nie daje zameldowanemu żadnego prawa własności do mieszkania, oraz do przebywania w nim. Samo zameldowanie nie jest równoznaczne z nadaniem praw właścicielskich do miejsca, w którym osoba została zameldowana. Aby zmusić osobę zameldowaną do opuszczenia lokalu, należy np. pisemnie wymówić umowę użyczenia lokalu, kolejno przedstawić osobie wezwanie do jego opuszczenia, a na końcu złożyć wniosek do Sądu Rejonowego o eksmisję.