Jaki podatek należy zapłacić od zniesienia współwłasności?

Zniesienie współwłasności podlega podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 28.07.1983 r., o podatku od spadków i darowizn. Rodzaj i wysokość podatku są zatem zależne od tego, czy zniesienie współwłasności stanowi czynność nieodpłatną, czy może następuje ze spłatą lub dopłatami na rzecz współwłaścicieli. Obowiązek podatkowy nadany zostaje z chwilą zawarcia umowy o zniesienie współwłasności i spoczywa na nabywcy rzeczy lub praw majątkowych. Podatnicy są zobowiązani do tego, by bez wezwania organów podatkowych złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (formularz PCC-3), a także obliczyć i wpłacić podatek w ciągu 14 dni od daty powstania zobowiązania podatkowego.