Jakie są sposoby zniesienia współwłasności?

W przypadku rzeczy lub nieruchomości zdarza się, że prawo własności posiada kilka osób. Utrzymanie współwłasności, lub kwestia korzystania z niej może wśród współwłaścicieli rodzić konflikty. Każdy ze współwłaścicieli może zażądać zniesienia współwłasności np. poprzez podział rzeczy wspólnej. Taka rzecz lub nieruchomość może także drogą sądową zostać przyznana jednemu ze współwłaścicieli, z obowiązkiem sprzedania jej i podziału zysku lub spłaty innych współwłaścicieli. Jeżeli współwłaściciele są ze sobą zgodni, zniesienie współwłasności może zostać przeprowadzone drogą umowy znoszącej współwłasność, na warunkach określonych w tejże umowie.