Jakie skutki prawne wywiera rozwód na wspólnie zajmowane mieszkanie?

Rozwód powoduje ustanie małżeńskiej wspólności ustawowej. Do podziału pomiędzy byłych małżonków pozostaje jednak majątek wspólny w tym także prawo do wspólnie zajmowanego mieszkania lub domu. W samym wyroku sprawy rozwodowej sąd orzeka o sposobie korzystania z mieszkania, a orzeczenie to nie wynika z prawa własności mieszkania. Orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania polega z reguły na czasowym oddzieleniu eksmałżonków poprzez przyznanie każdemu z osobna określonej części wspólnego mieszkania. Jeśli podział lokalu nie nastąpił poprzez orzeczenie rozwodowe, to można go przeprowadzić:

  • w drodze umowy o podział, jeżeli małżonkowie zajmują zgodne stanowisko co do sposobu podziału
  • w drodze orzeczenia sądowego wydanego po przeprowadzeniu postępowania o podział majątku wspólnego wszczętego na wniosek jednego z byłych małżonków.