Kogo i kiedy można eksmitować?

Eksmitować można osoby, które nie posiadają żadnych praw do korzystania z zajmowanego lokalu.  Związane może być ono z korzystaniem z mieszkania po ustaniu umowy najmu lub użyczenia, lub w chwili, gdy osoba zajmująca lokal nie ma żadnych praw jego własności. Z żądaniem przymusowego opuszczenia lokalu może wystąpić właściciel lokalu lub inne osoby do tego uprawnione. Wszelkie regulacje dotyczące tej sprawy obejmuje Ustawa o ochronie lokatorów z 21 czerwca 2001r.