Odpowiedzialność za długi mieszkaniowe.

Zadłużone mieszkanie – kto i w jakim stopniu jest za nie odpowiedzialny? W zależności od tego, czy jesteśmy dziećmi osób zadłużonych, dłużnikami, lokatorami, najemcami – kwestie te przedstawiają się odmiennie. Różnice pojawiają się również w przypadku mieszkań komunalnych i spółdzielczych. Dzieci od uzyskania pełnoletniości są współodpowiedzialne za długi rodziców. Po śmierci w ramach spadku dziedziczą długi. Jedynym rozwiązaniem jest sądowe zrzeczenie się spadku. Jeśli jesteśmy lokatorami w mieszkaniu spółdzielczym, wówczas członek spółdzielni i osoby z nim zamieszkujące są odpowiedzialne za spłatę długu. Jeśli jesteśmy najemcami, to właściciel jest odpowiedzialny za spłatę zadłużenia. Każdy problem z długami mieszkaniowymi warto jednak sprawdzić u specjalisty od sprzedaży zadłużonych mieszkań, gdyż niektóre przepisy trudno interpretować.