Prawo do najmu lokalu komunalnego po śmierci małżonka.

Według polskiego ustawodawstwa prawo najmu lokalu komunalnego nie podlega dziedziczeniu. Nie wchodzi zatem do spadku po najemcy. Można jednak wstąpić w stosunek najmu mieszkania komunalnego po śmierci głównego najemcy. Pozwala to bliskim osobom zmarłego na korzystanie z lokalu, w stosunku do którego zmarły był głównym najemcą. Wszelkie regulacje w tej kwestii obejmuje dokładniej Ustawa o ochronie lokatorów z dnia 21 czerwca 2001r. lub art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego, ustalony tą ustawą.