Prawo najmu lokalu komunalnego po rozwodzie.

Prawo najmu mieszkania komunalnego jest wspólnym dorobkiem małżeństwa, jeżeli doszło do zawarcia umowy najmu w trakcie trwania małżeństwa. Nie jest również istotne, czy najmu dokonali  oboje z małżonków, czy jedno z nich. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy mieszkanie lub lokal został wynajęty jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Wtedy najemcą jest ta osoba, która podpisała umowę. Sprawa wydaje się prosta w przypadku zgody pomiędzy eksmałżonkami, gorzej jeżeli takiej zgody nie ma. Sąd może rozstrzygnąć sprawę odnośnie korzystania z lokalu. Może jednak rozpatrzyć wniosek o eksmisję eksmałżonka w chwili, gdy ten np. nadużywa alkoholu, lub swoim nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie lokalu.